Astsubay Rütbesi

astsubay-rutbeleri

Astsubay Nedir? Astsubay Nasıl Olunur? Astsubay Olma Şartları Nedir? Astsubayların Özlük Hakları Nelerdir? Astsubay Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir? Astsubay Rütbeleri Nelerdir? Astsubat Maaşı Ne Kadardır? TSK’da Astsubay Nasıl Olunur? Astsubay Nedir? Astsubay, silahlı kuvvetlerde emir-komuta, eğitim, sevk, bakım, muharebe gibi çok çeşitli görevleri yerine getiren er ve erbaşlardan kıdemli, subaydan kıdemsiz rütbeli asker. Astsubaylık, NATO bünyesinde bütün dünya ülkelerinde geçerli olan meslektir. Osmanlı Devleti ordularında Gedikli Zabit, Küçük Zabit, Hor Zabit, Kizir, Gedikli Küçük Zabit gibi isimler ile yer almıştır. Cumhuriyet döneminde ise önce Gedikli Zabit, sonra Gedikli Erbaş…

Read More

Askerde Nasıl Çavuş Olunur?

askerler

Askerde Nasıl Çavuş Olunur? Askeri literatürde düzeni sağlamak adına emir komuta zinciri oluşturulmuştur. Bu sayede personelin daha disiplinli olması sağlanmış ve askeri nizam sağlanmıştır. Mete Han, ordudaki onlu sistemi kurduktan sonra askeri tarz değişiklik göstermeye başlamıştır. Artık on kişinin başına onbaşı denilen bir görevli verilmiştir. Böylece klasik anlamdaki ordu anlayışında ilk rütbe belirlenmiş oldu. Bu rütbeler; Mete Han’ın orduya vereceği emirleri askerlere iletmek, bu emirleri en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli düzeni kurmak adına önemli rol üstlendi. Bu sayede ordudaki başarılar, dünya tarihini değiştirecek derecede artış gösterdi. Türk Ordusunun…

Read More

Askeriyede Disiplinin Önemi

asker bölük spor

Askeriyede Disiplinin Önemi Dünya tarihi içerisinde birçok savaşı barındırmıştır. Bu savaşlardan kazançlı çıkan taraflar ; klasik dönemde asker sayısı çok olan devletler olmuştur. Askeri tekniklerin artması ve ordu anlayışının değişmesi ile birlikte başarıyı etkileyen faktörler değişmeye başlamıştır. Artık asker sayısı çok olan devletler değil, elinde bulundurduğu askeri en iyi şekilde kullanabilen devletler savaşları kazanmaya başlamıştır. Askeri literatürde bu başarıların sağlanabilmesi için yeni teknikler meydana gelmiştir. Artık ordudaki her askerin savaş tekniklerini bilmesi ve belirli bir düzende hareket etmesi gerekecekti. İşte bu düzeni sağlayacak olan tek güç askeri disiplindir. Askeri disiplinin…

Read More

Uzman Erbaş Eğitimleri

uzman erbaş

Uzman Erbaş Eğitimleri Askeri başarıların sağlanması, ülke güvenliğinin vazgeçilmez amaçlarındandır. Bu sayede ülkelerin dünya siyasetinde daha güçlü bir konumda olmaları sağlanır. Orduların güçlü olmasının en önemli noktası da düzen ve disiplinden geçmektedir. Türk Ordusu, şanlı tarihi sayesinde her zaman bu hiyerarşik düzenlemeyi genlerinde saklamayı başarmıştır. Ordumuzun geleneklerine uygun davranan personeller, aynı doğrultuda sisteme entegre olarak, düzenin devamının sağlanmasına katkıda bulunurlar. Burada ilk önemli olan aidiyet duygusudur. Personel olarak orduya katılan herhangi bir rütbedeki askerin, kendisini ordunun en önemli kişisi olarak yetiştirmesi gerekir. Böylelikle herkes işini en iyi şekilde yapmış olacaktır.…

Read More

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Personel Uyumu

tank askerler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Personel Uyumu Türk Silahlı Kuvvetleri, genlerinde yüzyıllara dayanan bir başarıyı saklamaktadır. Bu başarının sırları sayesinde, günümüzde dünyanın en iyi ordularından bir tanesi olarak lanse edilir. Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman görev başındadır. Özellikle karadan, denizden veya havadan gelebilecek bütün tehlikelere karşı önlemlerini alır. Sınır dışına yapılacak olan operasyonlarda gerekli hamleleri yerine getirir. Rehine kurtarma veya bölgesel yardımların yapılması konusunda, dünyadaki bütün devletlere öncülük eder. NATO ve buna benzer askeri yapılarda, verdiği askeri eğitimler sayesinde diğer orduların da gelişmesinde büyük rol alır. Aynı zamanda geliştirdiği askeri literatür sayesinde,…

Read More

Askeriyede Hiyerarşinin Önemi

denizci subay

nsanlık tarihinin belki de en eski düzenlerinden bir tanesi, askeri ordulardır. Bu sayede tarihten günümüze bütün devletler, sınırlarını koruyabilmiş ve güvenliklerini sağlayabilmişlerdir. Tabi ki klasik devlet anlayışında fetih ve toprak edinme işlerini de ordu yerine getirmekteydi. 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında milyonları aşan sayıda ordular, dünyanın bugünkü siyasi şeklinin ve ülkelerin sınırlarının belirlenmesini sağladı. Peki, hiç düşündünüz mü? Bunca kişi aynı anda ve senkronları bozulmayacak şekilde nasıl hareket ettiler. Herhangi bir düzensizlik, orduda görülecek en son emaredir. Tüm personel aynı anda ve aynı amaca hizmet eder. Bir manevra yapılacaksa…

Read More

Subay Sınıfı Askeri Rütbe Yükselmeleri

subay töreni

Subay Sınıfı Askeri Rütbe Yükselmeleri Türk Silahlı Kuvvetleri, bünyesinde farklı rütbelerde personel bulundurmaktadır. Uzman ve astsubay personelin dışında, bu kişilere komuta kademesi için görevlendirilmiş subay sınıfı da bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçmiş bütün donanımlarında subayların önemi ve görevi büyük olmuştur. Askeri başarıların tekrarlanmasında ve sürekli hale gelmesinde, subay sınıfının yeri önemlidir. Subay sınıfı, Mete Han’ın Onluk Sisteminden beri süregelen bir uygulamadır. NATO ve benzeri askeri birliklerde de geçerliliği olan bir rütbedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gerçekleşen emir ve hiyerarşik düzenden subaylar sorumludur. Alınacak karar ve verilen emirlerin çıkış noktası da yine…

Read More

Rütbe Nedir, Askeri Rütbelerde Düzen Nasıldır?

subay rütbeleri

Rütbe Nedir, Askeri Rütbelerde Düzen Nasıldır? Türk Ordusu, tarihin uzun sürecinden beri dünya tarihinde çok önemli bir yer tutmuştur. Mete Han’ın onluk sistem uygulanmasının devreye girmesiyle, günümüz orduları bile bu sisteme ve sınıflandırmaya göre dizayn edilmektedir. Her on tane askerin başında bulunan ‘Onbaşı’, on tane onbaşından meydana gelen birliğin başında olan ‘Yüzbaşı’ ve on tane yüzbaşının olduğu birliğin başında olan ve sorumluluklarını üstlenen askere ‘Binbaşı’ rütbesi verilirdi. Bu sistem sadece kendi zamanında kullanılmadı, yüzyıllar sonrasında bile kendini korudu. Bu sayede günümüze kadar ulaşarak ordudaki yönetimi ve hiyerarşiyi kolaylaştırmıştır. Rütbe Nedir?…

Read More

Rütbe nedir?

rütbeler

Rütbe Nedir? Tanım: Sıra, derece, mertebe; devlet memurlarıyla halktan bazılarına verilen paye, ünvan (Türk Dil Kurumu). Askerlikte emir ve komuta zincirini çalıştırmak ve disiplini koruyabilmek için rütbe ihdas edilmiştir. Ayrıca hükümet emirlerinin yerine getirilmesi için amirle, memurluğun derecelerini tayin eden bir silsileye de ihtiyaç duyulduğundan, son asırlarda, sivil teşkilatta da rütbe meselesi ortaya çıkmıştır. Fakat zamanla hükümet şekilleri değişip amir ve memurun vazifeleri tayin edildiğinden rütbe kullanılmaz olmuş, yerine makam ve vazifeyle ilgili mülki isimler konmuştur. İslamiyetten önce Türklerde Yabgu, şad, tigin, alp gibi ünvan ve rütbeler kullanılıyordu. Büyük Selçuklular…

Read More