Askeriyede Disiplinin Önemi

asker bölük spor

Askeriyede Disiplinin Önemi
Dünya tarihi içerisinde birçok savaşı barındırmıştır. Bu savaşlardan kazançlı çıkan taraflar ; klasik dönemde asker sayısı çok olan devletler olmuştur. Askeri tekniklerin artması ve ordu anlayışının değişmesi ile birlikte başarıyı etkileyen faktörler değişmeye başlamıştır. Artık asker sayısı çok olan devletler değil, elinde bulundurduğu askeri en iyi şekilde kullanabilen devletler savaşları kazanmaya başlamıştır. Askeri literatürde bu başarıların sağlanabilmesi için yeni teknikler meydana gelmiştir. Artık ordudaki her askerin savaş tekniklerini bilmesi ve belirli bir düzende hareket etmesi gerekecekti. İşte bu düzeni sağlayacak olan tek güç askeri disiplindir. Askeri disiplinin anlamını ve önemini bilen ordular, her zaman daha başarılı olacaklardır.

Disiplin Nedir?

Sözlük anlamı olarak kanun ve kurallara uyma, görev olarak aldığı işi en iyi şekilde yerine getirmektir. Bunun askeriyede karşılığı üstlerinin verdiği emirleri layıkıyla yerine getiren astların davranışıdır. Hiyerarşinin gerektirdiği disiplinin ordu içerisinde sağlanması modern anlamda orduların daha başarılı olmasını sağlayacaktır. Ordular sadece savaş durumunda değil barış durumunda da her zaman hazır olmalıdır. Aniden gelebilecek bütün tehlikelere karşı ordu kendini her zaman hazır tutmalıdır. Bu hazırlık sürecinde en önemli konulardan bir tanesi rütbelilerin ve emrindeki askerlerin her zaman disiplinli şekilde davranmaları sayesinde olur.

Askeriyede Disiplinin Önemi Nedir?

Askeriyede önemli olan taktik ve teknik anlamda her zaman disiplinin sağlanmasıdır. Disiplin sadece alt üst ilişkilerinde ve hiyerarşik konularda önemli değildir. Taktik ve teknik konularda ordu kendisini her zaman hazır tutmak zorundadır. Tehlikenin ne zaman ve nereden geleceği belli değildir. Bu yüzden hazırlık aşamasında, savaş düzeni halinde bir disipline gerek duyulacaktır. Eğitimler sırasında bu disiplin, en üst noktalarda askerlere hissettirilmelidir. Böylece savaş anında, bu eğitimlerini hatırlayacak olan askerler; psikoloji anlamda savaşa daha kolay dahil olacaklardır. Günümüz ordu anlayışında artık disiplin; eğitim konularında ilk önce verilen konulardan bir tanesidir. Disiplinin sağlandığı ordularda, asker sayısı değil, personelin sahip olduğu eğitim kapasitesi başarıyı belirleyecektir. Az sayıda personelle, aldıkları taktik ve teknik disiplin sayesinde yurtdışında başarılı operasyonlar ve görevler yerine getiren ordular; büyük bir başarıyı sağlamış olacaklardır.

5/5 - (6 votes)
(Visited 48 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment