Uzman Erbaş Eğitimleri

uzman erbaş

Uzman Erbaş Eğitimleri
Askeri başarıların sağlanması, ülke güvenliğinin vazgeçilmez amaçlarındandır. Bu sayede ülkelerin dünya siyasetinde daha güçlü bir konumda olmaları sağlanır. Orduların güçlü olmasının en önemli noktası da düzen ve disiplinden geçmektedir. Türk Ordusu, şanlı tarihi sayesinde her zaman bu hiyerarşik düzenlemeyi genlerinde saklamayı başarmıştır. Ordumuzun geleneklerine uygun davranan personeller, aynı doğrultuda sisteme entegre olarak, düzenin devamının sağlanmasına katkıda bulunurlar. Burada ilk önemli olan aidiyet duygusudur. Personel olarak orduya katılan herhangi bir rütbedeki askerin, kendisini ordunun en önemli kişisi olarak yetiştirmesi gerekir. Böylelikle herkes işini en iyi şekilde yapmış olacaktır. Meslek olarak askerlik işini seçen kişilerin, diğer mesleklere göre yaptıkları fedakarlığın ölçüsü çok daha fazladır. Bu yüzden anlayışı personele yerleştirmek için de, sıkı bir eğitim süreci gerekir.

Uzman Erbaşların Orduda Rolü

Zorunlu askerlik hizmeti, ülkemizde kanunlarla oluşturulmuş; fakat her Türk gencinin isteyerek gönüllülük esasına göre yaptığı bir uygulamadır. Bu sayede Türk Ordusunun devamlılığı sağlanmış ve işlerin aksaması önlenmiştir. Artık dünyada askeri literatür değişmiş ve çok sayıda personelin orduda olması önem arz etmemeye başlamaktadır. Önemli olan personeldeki ve askeri teknolojideki nitelik haline gelmiştir. Bu yüzden askerlik stratejileri profesyonel ordulara dönüşüm göstermeye başlamıştır. Ülkemizdeki profesyonelleşme adımlarının ilki, uzman er ve erbaşların ordu bünyesine alınması ile başlamıştır. Profesyonelleşen ordunun en önemli anahtarı da, bünyeye alınan her personelin meslek içi eğitimlerinin tamamlanması ve en iyi şekilde kendilerini geliştirmeleridir.

Uzman Erbaş Eğitimleri

Uzman er ve erbaşların eğitimi, ordu başarısı açısından çok kritiktir. Rütbe sıralamasında en alt sırada olmalarına rağmen, en çok personel sayısıyla ordunun işlerinin yürütülmesindeki en büyük kaynaktır. Zorlu meslek şartlarının gerçekleştirilmesi için bu uzmanların, çok iyi bir eğitim sürecinden mezun olmaları gerekir. Bu yüzden uzman er ve erbaşların eğitimlerinde çok iyi derecede silah kullanımı öğretilir. Aynı zamanda bu eğitimlerde savaş taktikleri ve zor zamanlarda yapılması gerekilen acil davranışlar ezberletilir. Bu ezberler zaman içerisinde reflekslere dönüşecek ve zor zamanlarda düşünülmesine gerek kalmadan, zaman kaybetmeden uygulanacaktır.

5/5 - (5 votes)
(Visited 10 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment