General Rütbe İşaretleri

General Rütbe İşaretleri

General Rütbe İşaretleri

General, kara ve hava kuvvetlerinde albaydan sonra gelen ve mareşale kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen unvan. Deniz Kuvvetleri’ndeki dengi “amiral”dir. Hitap ederken yalnızca korgeneral ve orgenerale “General” denilmekle birlikte, tuğgeneral ve tümgeneral rütbeli subaylar, doğrudan bu rütbeleriyle anılırlar.

General rütbeleri sırasıyla şöyledir:
✓ Tuğgeneral: Tugay Komutanı
✓ Tümgeneral: Tümen Komutanı
✓ Korgeneral: Kolordu Komutanı
✓ Orgeneral: Ordu Komutanı
✓ Mareşal: Ordu Komutanı olarak üç savaş kazanmış generallere verilen unvan.

Ancak askerî görevlerin yanı sıra idarî görevlere yapılan atamalar nedeniyle her Tuğgeneral bir Tugay Komutanı veya her Tümgeneral bir Tümen Komutanı değildir. Örneğin Genelkurmay Başkanlığı’nın İletişim Dairesi Başkanlığı görevini yürüten bir Tümgeneral’e bağlı bir tümen yoktur.

Türkiye Müşir (1923-1934)
Mustafa Kemal Atatürk, Fevzi Çakmak

Osmanlı Müşir (1826-1922)
Hasan Rıza Paşa, Topçubaşızade Mahmud Paşa, Eneste Haseki Mehmed Selim Paşa, Gözlüklü Mehmed Reşid Paşa, Hafız Mehmed Paşa, Süleyman Refet Paşa, Darbhor Mehmed Reşid Paşa, Mehmed Vasıf Paşa, Mehmed Namık Paşa, Keçecizade Fuat Paşa, Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa, Hüseyin Avni Paşa, Mehmed Rıza Paşa, Abdülkerim Nadir Paşa, Süleyman Hüsnü Paşa, Ömer Lütfi Paşa, İstanbullu Mehmed İzzet Paşa, Mehmed Ali Paşa, Ahmed Esad Paşa, Mehmed Redif Paşa, Derviş İbrahim Paşa, İsmail Hakkı Paşa, Mehmed Rauf Paşa, İbrahim Halil Paşa, Ahmed Eyüb Paşa, İbrahim Edhem Paşa, Yedi Sekiz Hasan Paşa, Kâzım Paşa, Mehmed Yaver Paşa, Ahmed Muhtar Paşa, Gazi Osman Paşa, Ali Saib Paşa, Deli Fuad Paşa, Mustafa Zeki Paşa, Mehmed Zeki Paşa, Sadettin Paşa, Recep Paşa, Ethem Paşa, Mehmed Şakir Paşa, Mahmud Şevket Paşa, Mehmed Şükrü Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Ali Rıza Paşa, Salih Hulusi Paşa, Zeki Paşa,

Bunu da oku :  Mareşal – Büyük Amiral Rütbesi

Müşîr (Osmanlıca: مشير), Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Türkiye’nin ilk yıllarında kullanılan, günümüzdeki en yüksek askerî rütbe olan Mareşale denk olan rütbe.

Amiral

Sadece Amiral veya Genel Amiral, bağımsız ülkelerin deniz kuvvetlerinde yüksek rütbeli deniz subaylarına verilen unvanın genel karşılığı. Kara ve hava kuvvetlerindeki general rütbesine eşdeğerdir. Türk Deniz Kuvvetleri’nde amirale direk karşılık gelen rütbe olmamakla birlikte deniz albaydan sonra sırasıyla gelen tuğamiral, tümamiral, koramiral, oramiral ve büyük amiral rütbeleri vardır.

Etimoloji
“Amiral” sözcüğü Ortaçağ İngilizcesine, Anglo-Fransızcadaki amiral ve Ortaçağ Latincedeki admiralis, admirallus kelimelerinden komutan anlamında girdi. Bu diller kelimeyi Arapçadan almışlardı. Arapçada “emir-al”, veya amīr al- (أمير الـ), “komutan-ı” anlamındaki sözcük amīr al-baḥr (أمير البحر), “deniz komutanı”. anlamıyla Haçlılar tarafından 11. yüzyılda kendi askeri terminolojilerine sokuldu. Dönemin Türk devletlerinde kullanılan askeri terim güncel Türkçeye Fransızcadan bu kez amiral olarak girdi.

Amiral rütbeleri sırasıyla şöyledir:
✓ Tuğamiral: Tugay Komutanı
✓ Tümamiral: Tümen Komutanı
✓ Korgamiral: Kolordu Komutanı
✓ Oramiral: Ordu Komutanı
✓ Büyük Amiral: Ordu Komutanı olarak üç savaş kazanmış generallere verilen unvan.

Bunu da oku :  Tümgeneral - Tümamiral Rütbesi

Türkiye’de büyük amiral rütbesi
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük amirallik rütbesi hiç kazanılmamıştır. Osmanlı Devleti’nde büyük amiral rütbesi 1538 yılı Preveze Deniz Savaşı’ndaki başarısından dolayı Osmanlı Kaptan-ı Deryalarından Barbaros Hayreddin Paşa’ya Kanuni Sultan Süleyman tarafından verilmiştir.

5/5 - (4 votes)
(Visited 251 times, 2 visits today)

Related posts

Leave a Comment