Çin Askeri Rütbeleri

Çin Askeri Rütbeleri

Çin Askeri Rütbeleri: Hiyerarşi ve Görevler
Çin, dünya nüfusu açısından en büyük ülke olmanın ötesinde askeri güç bakımından da önemli bir konuma sahiptir. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), ülkenin savunma ve güvenliğinden sorumlu kilit bir organizasyondur. Bu makale, Çin askeri rütbelerini kategorilere ayırarak inceleyecektir. Çin’in askeri hiyerarşisini ve rütbe sistemi, uluslararası ilişkilerde ve ulusal güvenlikte önemli bir rol oynar.

Çin Askeri Rütbeleri ve Hiye rarşi

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), üç ana kolordu tarafından temsil edilir: PLA Kara Kuvvetleri, PLA Deniz Kuvvetleri ve PLA Hava Kuvvetleri. Her biri kendi rütbe sistemine sahiptir.

PLA Kara Kuvvetleri Rütbeleri:

 1. Binatang (兵糖): Asker rütbesi.
  • Bu rütbe, temel askeri eğitim almış olan erleri ifade eder.
 2. Wujing (武警): Çavuş rütbesi.
  • Bu rütbe, daha fazla sorumluluk ve deneyim gerektiren çavuşları içerir.
 3. Wujingjiang (武警长): Başçavuş rütbesi.
  • Başçavuş rütbesi, çavuşların kariyerlerinde yükseldikleri bir noktadır.
 4. Junren (军人): Asker rütbesi.
  • Bu rütbe, genel askerler için kullanılır ve temel bir düzeyi ifade eder.
 5. Hefei (和封): Çavuş rütbesi.
  • Çavuşlar arasında deneyim ve liderlik yetenekleri daha fazla olanlar bu rütbeye ulaşır.
 6. Heifeichang (和封长): Başçavuş rütbesi.
  • Başçavuşlar, çavuşlardan daha fazla deneyime ve yeteneğe sahiptir.
 7. Xiaolong (小龙): Asker rütbesi.
  • Temel bir asker rütbesidir ve genel askerleri ifade eder.
 8. Xiaolongchang (小龙长): Başçavuş rütbesi.
  • Başçavuş rütbesine yükselmiş askerleri ifade eder.
 9. Wutaisong (五台松): Astsubay rütbesi.
  • Astsubaylar, askeri operasyonlarda liderlik yapma yeteneğine sahiptirler.
 10. Wutaisongchang (五台松长): Kıdemli astsubay rütbesi.
  • Kıdemli astsubaylar, astsubaylar arasında yüksek deneyime sahip ve liderlik yapabilen askerlerdir.
 11. Zhongui (中壑): Yüzbaşı rütbesi.
  • Yüzbaşılar, daha yüksek seviyede liderlik ve komuta pozisyonlarına sahiptirler.
 12. Zhonghuichang (中壑长): Binbaşı rütbesi.
  • Binbaşılar, yüzbaşıların kariyerlerinde yükseldikleri bir noktadır.
 13. Fengui (分龟): Albay rütbesi.
  • Albaylar, üst düzey komuta pozisyonlarına yaklaşırken yüksek deneyime sahiptirler.
 14. Fenguichang (分龟长): Tuğgeneral rütbesi.
  • Tuğgeneraller, daha yüksek rütbeler için hazırlık pozisyonlarında görev alırlar.
 15. Xiagui (侠龟): Tümgeneral rütbesi.
  • Tümgeneraller, üst düzey komuta pozisyonlarını dolduran yüksek rütbeli subaylardır.
 16. Xiaguichang (侠龟长): Korgeneral rütbesi.
  • Korgeneraller, ordunun üst kademelerinde önemli görevler üstlenirler.
 17. Daogui (道龟): Orgeneral rütbesi.
  • Orgeneraller, askeri hiyerarşinin en üstünde yer alır ve genellikle genelkurmay başkanı gibi en üst düzey pozisyonlarda bulunurlar.
Bunu da oku :  Rusya Silahlı Kuvvetleri Rütbeler

PLA Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri Rütbeleri

PLA Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri, PLA Kara Kuvvetleri ile aynı rütbe sistemini kullanır. Ancak bu kuvvetler, deniz ve hava operasyonlarına özgü görevler üstlenirler.

Çin Askeri Rütbe Kategorileri

Çin askeri rütbeleri, aşağıdaki ana kategorilere ayrılabilir:

 1. Asker Rütbeleri: Binatang, Junren, Xiaolong.
  • Bu kategori temel asker rütbelerini içerir.
 2. Çavuş Rütbeleri: Wujing, Hefei, Wutaisong.
  • Çavuş rütbeleri, daha fazla sorumluluk gerektiren askerleri ifade eder.
 3. Başçavuş Rütbeleri: Wujingjiang, Heifeichang, Xiaolongchang.
  • Başçavuşlar, çavuşlardan daha fazla deneyime ve yeteneğe sahiptir.
 4. Astsubay Rütbeleri: Wutaisong, Wutaisongchang, Wutaisongchang.
  • Astsubaylar, askeri operasyonlarda önemli liderlik pozisyonlarında görev alırlar.
 5. Kıdemli Astsubay Rütbeleri: Wutaisongchang, Wutaisongchang, Wutaisongchang.
  • Kıdemli astsubaylar, astsubaylar arasında yüksek deneyime sahip ve liderlik yapabilen askerlerdir.
 6. Subay Rütbeleri: Yüzbaşı, Binbaşı, Albay, Tuğgeneral, Tümgeneral, Korgeneral, Orgeneral.
  • Subaylar, askeri hiyerarşinin üst kademelerinde liderlik ve komuta pozisyonlarını doldururlar.

Görevler ve Sorumluluklar

Çin askeri rütbe sistemi, her rütbe seviyesinin belirli görevler ve sorumluluklar taşıdığı bir hiyerarşi oluşturur. Asker rütbeleri genellikle temel askeri eğitim alırken, subay rütbeleri daha fazla liderlik ve komuta sorumluluğuna sahiptir. Astsubaylar, askeri operasyonlarda önemli roller üstlenirken, subaylar stratejik planlama ve komuta pozisyonlarında görev alırlar.

Bunu da oku :  Endonezya Askeri Rütbeleri

Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun amacı, Çin’in savunma ve güvenliğini sağlamaktır. Her rütbe, bu amaca hizmet ederken, Çin’in ulusal çıkarlarını koruma ve uluslararası ilişkilerde kritik bir rol oynar.

Çin askeri rütbe sistemi, PLA’nın her bir kolordusu için farklıdır ve her rütbe belirli bir görevi yerine getirir. Çin’in askeri gücü, bu rütbelerin bir arada çalışmasıyla sağlanır ve ülkenin savunma ve güvenliği için kritik bir rol oynar. Bu makale, Çin askeri rütbelerinin hiyerarşisini ve görevlerini daha iyi anlamanıza yardımcı olmuştur.

5/5 - (1 vote)
(Visited 95 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment