Jandarma rütbeleri

Jandarma rütbeleri

Jandarma Jandarma, gendarmerie veya gendarmery, sivil toplum arasında polis görevlerini yürüten askerî bir organdır. Bu organın üyelerine ise jandarma denir. Bu terim bazen günümüzde nadiren de olsa maréchaussée (veya marshalcy) olarak da kullanılabilir (örnek, Royal Marechaussee). Jandarma Genel Komutanlığı Türk Jandarması Jandarma Teşkilatı 2013 yılına kadar sınır güvenliği görevini de yerine getiren Türk Jandarması, iç güvenlik ve kamu düzeninden sorumludur. Türk Jandarması cezaevleri gibi koruması kendisine verilen yerlerin korumasını, suç önleme ve soruşturmalarını, mali ve ticari uygulamaların düzenlenmesi ve denetlenmesini ve trafik kolluğu gibi görevlerin tümü dahil olmak üzere polise…

Read More

Atatürk’ün Kazandığı Tüm Rütbeler

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Cumhuriyeti’nin askeri ve siyasi önderidir. Devlet adamlığı öncesinde cephelerde korkusuzca mücadele ettiği dönem pek çok rütbe kazanmıştır. 10 Kasım 1938’de yaşamını yitirdiğindeyse ülke içi ve dışı pek çok gazete bir büyük lideri kaybettiklerini manşet atar. Ölümünün 82. yıl dönümüne sayılı günler kala Atatürk’ün askerî rütbelerini sırasıyla derlemek istedik. İşte Atatürk’ün rütbeleri : 1. Teğmen (10 Şubat 1902) Atatürk 1899 yılında Manastır Askerî İdadisi’ni bitirdikten sonra İstanbul’da Harp Okulu’na yazılır. Buradan 1902’de, 21 yaşında teğmen olarak mezun olur. Bu rütbenin Osmanlı zamanındaki adı “Mülâzım-ı sânî” olarak bilinir.…

Read More

Askerde Nasıl Çavuş Olunur?

askerler

Askerde Nasıl Çavuş Olunur? Askeri literatürde düzeni sağlamak adına emir komuta zinciri oluşturulmuştur. Bu sayede personelin daha disiplinli olması sağlanmış ve askeri nizam sağlanmıştır. Mete Han, ordudaki onlu sistemi kurduktan sonra askeri tarz değişiklik göstermeye başlamıştır. Artık on kişinin başına onbaşı denilen bir görevli verilmiştir. Böylece klasik anlamdaki ordu anlayışında ilk rütbe belirlenmiş oldu. Bu rütbeler; Mete Han’ın orduya vereceği emirleri askerlere iletmek, bu emirleri en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli düzeni kurmak adına önemli rol üstlendi. Bu sayede ordudaki başarılar, dünya tarihini değiştirecek derecede artış gösterdi. Türk Ordusunun…

Read More

Askeriyede Disiplinin Önemi

asker bölük spor

Askeriyede Disiplinin Önemi Dünya tarihi içerisinde birçok savaşı barındırmıştır. Bu savaşlardan kazançlı çıkan taraflar ; klasik dönemde asker sayısı çok olan devletler olmuştur. Askeri tekniklerin artması ve ordu anlayışının değişmesi ile birlikte başarıyı etkileyen faktörler değişmeye başlamıştır. Artık asker sayısı çok olan devletler değil, elinde bulundurduğu askeri en iyi şekilde kullanabilen devletler savaşları kazanmaya başlamıştır. Askeri literatürde bu başarıların sağlanabilmesi için yeni teknikler meydana gelmiştir. Artık ordudaki her askerin savaş tekniklerini bilmesi ve belirli bir düzende hareket etmesi gerekecekti. İşte bu düzeni sağlayacak olan tek güç askeri disiplindir. Askeri disiplinin…

Read More

Uzman Erbaş Eğitimleri

uzman erbaş

Uzman Erbaş Eğitimleri Askeri başarıların sağlanması, ülke güvenliğinin vazgeçilmez amaçlarındandır. Bu sayede ülkelerin dünya siyasetinde daha güçlü bir konumda olmaları sağlanır. Orduların güçlü olmasının en önemli noktası da düzen ve disiplinden geçmektedir. Türk Ordusu, şanlı tarihi sayesinde her zaman bu hiyerarşik düzenlemeyi genlerinde saklamayı başarmıştır. Ordumuzun geleneklerine uygun davranan personeller, aynı doğrultuda sisteme entegre olarak, düzenin devamının sağlanmasına katkıda bulunurlar. Burada ilk önemli olan aidiyet duygusudur. Personel olarak orduya katılan herhangi bir rütbedeki askerin, kendisini ordunun en önemli kişisi olarak yetiştirmesi gerekir. Böylelikle herkes işini en iyi şekilde yapmış olacaktır.…

Read More

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Personel Uyumu

tank askerler

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Personel Uyumu Türk Silahlı Kuvvetleri, genlerinde yüzyıllara dayanan bir başarıyı saklamaktadır. Bu başarının sırları sayesinde, günümüzde dünyanın en iyi ordularından bir tanesi olarak lanse edilir. Türk Silahlı Kuvvetleri, her zaman görev başındadır. Özellikle karadan, denizden veya havadan gelebilecek bütün tehlikelere karşı önlemlerini alır. Sınır dışına yapılacak olan operasyonlarda gerekli hamleleri yerine getirir. Rehine kurtarma veya bölgesel yardımların yapılması konusunda, dünyadaki bütün devletlere öncülük eder. NATO ve buna benzer askeri yapılarda, verdiği askeri eğitimler sayesinde diğer orduların da gelişmesinde büyük rol alır. Aynı zamanda geliştirdiği askeri literatür sayesinde,…

Read More

Askeriyede Hiyerarşinin Önemi

denizci subay

nsanlık tarihinin belki de en eski düzenlerinden bir tanesi, askeri ordulardır. Bu sayede tarihten günümüze bütün devletler, sınırlarını koruyabilmiş ve güvenliklerini sağlayabilmişlerdir. Tabi ki klasik devlet anlayışında fetih ve toprak edinme işlerini de ordu yerine getirmekteydi. 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında milyonları aşan sayıda ordular, dünyanın bugünkü siyasi şeklinin ve ülkelerin sınırlarının belirlenmesini sağladı. Peki, hiç düşündünüz mü? Bunca kişi aynı anda ve senkronları bozulmayacak şekilde nasıl hareket ettiler. Herhangi bir düzensizlik, orduda görülecek en son emaredir. Tüm personel aynı anda ve aynı amaca hizmet eder. Bir manevra yapılacaksa…

Read More

Subay Sınıfı Askeri Rütbe Yükselmeleri

subay töreni

Subay Sınıfı Askeri Rütbe Yükselmeleri Türk Silahlı Kuvvetleri, bünyesinde farklı rütbelerde personel bulundurmaktadır. Uzman ve astsubay personelin dışında, bu kişilere komuta kademesi için görevlendirilmiş subay sınıfı da bulunmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin geçmiş bütün donanımlarında subayların önemi ve görevi büyük olmuştur. Askeri başarıların tekrarlanmasında ve sürekli hale gelmesinde, subay sınıfının yeri önemlidir. Subay sınıfı, Mete Han’ın Onluk Sisteminden beri süregelen bir uygulamadır. NATO ve benzeri askeri birliklerde de geçerliliği olan bir rütbedir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gerçekleşen emir ve hiyerarşik düzenden subaylar sorumludur. Alınacak karar ve verilen emirlerin çıkış noktası da yine…

Read More