Askerde Nasıl Çavuş Olunur?

askerler

Askerde Nasıl Çavuş Olunur?
Askeri literatürde düzeni sağlamak adına emir komuta zinciri oluşturulmuştur. Bu sayede personelin daha disiplinli olması sağlanmış ve askeri nizam sağlanmıştır. Mete Han, ordudaki onlu sistemi kurduktan sonra askeri tarz değişiklik göstermeye başlamıştır. Artık on kişinin başına onbaşı denilen bir görevli verilmiştir. Böylece klasik anlamdaki ordu anlayışında ilk rütbe belirlenmiş oldu. Bu rütbeler; Mete Han’ın orduya vereceği emirleri askerlere iletmek, bu emirleri en iyi şekilde yerine getirmek için gerekli düzeni kurmak adına önemli rol üstlendi. Bu sayede ordudaki başarılar, dünya tarihini değiştirecek derecede artış gösterdi. Türk Ordusunun en büyük özelliği olan hiyerarşik disiplin böylece oluşmuş ve günümüze kadar taşınacak bir kimlik kazandırıldı. Günümüzde de temelinde bu anlayış yatan rütbeler oluşturulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Böylece Ordumuzdaki düzen ve disiplin her zaman sağlanmakta, bu sayede her daim başarılar kendini göstermektedir.

Askerde Çavuş Nasıl Olunur?

Zorunlu askerlik hizmetini yapan erler, yemin ettikten sonra acemiliklerini bitirip usta olarak adlandırıldıkları döneme başlarlar. Yeni görev yerlerinde her türlü askeri emri yerine getiren bu erler, zamanla belirli sınavlarla yapılacak rütbe kazanımı sınavlarına da girmek isterler. Komutanlarının başarı puantajında da başarılı olan erler arasından, isteyenler önce onbaşılık sınavına girer. Bu sayede erler artık erbaş statüsüne geçecektir. Bu sınavlar her askerin olduğu döneme denk gelmeyebilir. Devletin yatırdığı askeri maaşta da, onbaşı olan askerin ücreti artmış olacaktır. Onbaşı olarak belirli bir süre görev yapan askerler, içerisinde temel yurttaşlık bilgilerinin sorulduğu ve değerlendirildiği çavuşluk sınavına girerler ve başarılı oldukları takdirde çavuş rütbesi almaya hak kazanırlar.

Askerde Çavuşların Görevleri Nelerdir?

Askerde çavuş olmak, belirli sorumlulukların ve inisiyatif almanın gerektiği bir rütbe sahibi olmak demektir. Böylece üst rütbeli komutanlarının verdiği emirleri askerlere en iyi şekilde ileten çavuşlar, ordudaki düzenin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Subay ve astsubaylarından aldığı emirleri, askerlere ileten çavuşlar; genel olarak nöbete hazırlık ve nöbet değişimi konusunda görevlidirler. Ayrıca acemi erler geldiğinde yeni yerlerinin ve görevlerinin tanıtılması konusunda da çavuşların görevi büyüktür.

5/5 - (5 votes)
(Visited 9 times, 1 visits today)

Related posts

One Thought to “Askerde Nasıl Çavuş Olunur?

  1. Mehmet

    Çavuş olmak artık eskisinden daha kolay diye biliyorum

Leave a Comment