Askeriyede Hiyerarşinin Önemi

denizci subay

nsanlık tarihinin belki de en eski düzenlerinden bir tanesi, askeri ordulardır. Bu sayede tarihten günümüze bütün devletler, sınırlarını koruyabilmiş ve güvenliklerini sağlayabilmişlerdir. Tabi ki klasik devlet anlayışında fetih ve toprak edinme işlerini de ordu yerine getirmekteydi. 1. ve 2. Dünya Savaşları sırasında milyonları aşan sayıda ordular, dünyanın bugünkü siyasi şeklinin ve ülkelerin sınırlarının belirlenmesini sağladı. Peki, hiç düşündünüz mü? Bunca kişi aynı anda ve senkronları bozulmayacak şekilde nasıl hareket ettiler. Herhangi bir düzensizlik, orduda görülecek en son emaredir. Tüm personel aynı anda ve aynı amaca hizmet eder. Bir manevra yapılacaksa bu beraber yapılır, bir saldırı yapılacaksa aynı anda atağa kalkılır, bir hizmet yerine getirilecekse aynı zamanda halledilir. Tüm bu soruların yanıtı tek bir kelimede yatar: Hiyerarşi.

Hiyerarşi Nedir?

Hiyerarşi kelimesi, anlamı itibariyle binlerce, milyonlarca personelden oluşan orduların düzenini sağlayacak kadar güçlü bir kelimedir. Hiyerarşi; üst makamın, alt makama emir verebilme gücünü ve yaptırım uygulayabilme yeteneğini kapsar. Bu yüzden ordudaki bütün düzen, hiyerarşi kelimesinden geçmektedir. Hiyerarşik düzen olması, tecrübeli askerlerin rütbe anlamında yükselmesine ve yeni gelenleri kendi tecrübeleriyle eğitmesini sağlar. Böylece orduda bir savaş ve eğitim genetiği oluşturulur. Bu hafıza sayesinde ordu; geçmişteki izlerini, modernizasyonla beraber geleceğe taşır.

Askeri Hiyerarşinin Önemi Nedir?

Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri, ordunun her zaman ve her şekilde hazır olmasını sağlar. Ülkemizin askeri gelenekleri milattan önce Orta Asya’da Metehan’ın kurduğu ordu düzeninden günümüze kadar gelmektedir. Şanlı tarihimizin askeri başarıları, ordu geleneğinde saklanmıştır. Bunun sebebi hiyerarşidir. Hiyerarşi bir orduda düzeni, disiplini ve otoriteyi sağlar. Emir- komuta zinciri oluşturur. Böylece herhangi bir disiplinsiz durum ortaya çıkmaz. Askeri geleneklerimizde ast- üst ilişkisi vardır. Hiyerarşiden dolayı alt, üste her zaman rütbesi ne olursa olsun ‘Komutanım’ diye hitap eder. Üst ise alt rütbeli personele isim ve rütbesiyle hitap eder. Bu sayede aradaki saygı ve makam farkından oluşan rütbe geleneği korunmuş olacaktır. Hiyerarşi, bir ordunun kalbidir. O yüzden hiyerarşiyi sağlamak ve devam ettirmek ordunun en önde gelen görevlerindendir.

5/5 - (7 votes)
(Visited 62 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment