Çavuş

Çavuş

Çavuş
Çavuş, Türk Silahlı kuvvetlerde erbaşlar sınıfında ikinci yüksek rütbe olup, seviyeleri uzman onbaşılar ile sözleşmeli çavuşlar arasındadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri
Gazneli, Karahanlı ve Selçuklu devletinde çavuşluk yüksek görevlerden biriydi. Siyasal ilişkileri, elçilik görevlerini ve protokol işlerini yönetirlerdi. Osmanlı’da denetim görevlerini üstlendiler. Sarayda müezzinlik, müzikçilik, mehterlik yapanlar çavuş şanını taşırlardı. II.Mahmud’un 1826’dan sonra gerçekleştirdiği askeri yenilikler sırasında geleneksel çavuşluklar kaldırılarak kara ve deniz ordularında erle subay arasındaki küçük rütbelere çavuş sanı verildi. Erleri temsilen kullanılan çavuş rütbesi, onbaşı rütbesininin bir kademe üstüdür. Çavuş, erlerle subay arasındaki ilişkileri düzenler. Ayrıca çavuşlar, bir manganın komutanı da olabilirler. Askeriyede çavuşlar nöbet tutmazlar ancak komutanların emriyle nöbet tutabilirler.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde sözleşmeli çavuş
Sözleşmeli Çavuş, 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er kanunu kapsamında, Sözleşmeli Onbaşı olarak en az 2 yıl görev yaptıktan sonra kadro görev yeri uygun olduğu takdirde, yeterlilik durumu da göz önüne alınarak Sözleşmeli Onbaşının Türk Silahlı Kuvvetlerinde aldığı Çavuş rütbesidir.

Sözleşmeli Çavuşlar, Sözleşmeli Onbaşı, Sözleşmeli Er, ve Erlerin üstü olup, Erbaş sayılırlar. Uzman Erbaş olan Uzman Çavuş ve Uzman Onbaşıların astıdırlar. Özlük hak ve işlemleri aynı Erbaşlar gibi yürütülür.

Sözleşmeli Çavuşlar sınıf değişikliği yapabilirler. Ayrıca askerlerde olduğu gibi sözleşme görev süresince kışlada iskan edilirler. Sözleşmeli Çavuşların sözleşmeleri, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla en fazla 29 yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir.

Sözleşmeli Çavuşlardan, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla Uzman Erbaşlığa veya Astsubaylığa başvurabilirler. Başvuruda bulunan sözleşmeli Sözleşmeli Çavuşlara yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde öncelik verilir.

Askerde çavuş olmak
Çavuşlar uzun ve kısa dönem erler arasından seçilmektedir. Çoğu yerde askerlerin resmiyette çavuş olmamasına rağmen sorumlu komutan insiyatifiyle çavuş kolluğu verilen erler tarafından yapılır.

Uzman çavuş nasıl olunuyor?
Er veya erbaş olarak askerlik yapmış olma şartı bulunmaktadır. Ortaokul, lise, yüksekokul ya da fakülte mezunu olmak gerekir. Uzman erbaş alımında bulunan branş ve sınıflar için aranan şartların sağlanması gerekir. Yapmış olduğunuz uzman çavuş müracaatının üzerinden 3 yıldan kısa süre geçmesi gerekir.

Gece çavuşu ne demek?
Gece Gündüz çavuşları gece çalışıp gündüz yatarlar. Gece nöbetçi askerleri değiştirir ve gece kendi görevlerini yerine getirirler. Gündüz çavuşu da gece çavuşundan kolluğu devralır ve gündüz nöbetçilerine değiştirir ve gündüz kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Nöbetçi çavuş ne yapar?
Bölük nöbetçi çavuşluğu; bölükte mevcut uzman çavuş, çavuş veya liyakatli onbaşılar arasında tutulur. Bölüklerin erbaş ve er mevcuduna bağlı olarak iki bölüğün nöbetçi çavuşluğu görevi birleştirilebilir. … Bağımsız/müfrez bölüklerde bölük komutanı hariç diğer subaylar da bu nöbete dâhil edilir.

Astsubay Çavuş Rütbeleri
? Astsubay Kıdemli Başçavuş
? Astsubay Başçavuş
? Astsubay Kıdemli Üstçavuş
? Astsubay Üstçavuş
? Astsubay Kıdemli Çavuş
? Astsubay Çavuş

Uzman Rütbeleri
? Uzman VIII Kademeli Çavuş
? Uzman VII Kademeli Çavuş
? Uzman VI Kademeli Çavuş
? Uzman V Kademeli Çavuş
? Uzman IV Kademeli Çavuş
? Uzman III Kademeli Çavuş
? Uzman II Kademeli Çavuş
? Uzman I Kademeli Çavuş
? Uzman Çavuş

Uzman Erbaş Rütbeleri
? Uzman Çavuş
? Uzman Çavuş
? Uzman Çavuş
? Uzman Çavuş
? Uzman Onbaşı

5/5 - (4 votes)
(Visited 11 times, 1 visits today)

Leave a Comment