Çavuş

Çavuş

Çavuş Çavuş, Türk Silahlı kuvvetlerde erbaşlar sınıfında ikinci yüksek rütbe olup, seviyeleri uzman onbaşılar ile sözleşmeli çavuşlar arasındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Gazneli, Karahanlı ve Selçuklu devletinde çavuşluk yüksek görevlerden biriydi. Siyasal ilişkileri, elçilik görevlerini ve protokol işlerini yönetirlerdi. Osmanlı’da denetim görevlerini üstlendiler. Sarayda müezzinlik, müzikçilik, mehterlik yapanlar çavuş şanını taşırlardı. II.Mahmud’un 1826’dan sonra gerçekleştirdiği askeri yenilikler sırasında geleneksel çavuşluklar kaldırılarak kara ve deniz ordularında erle subay arasındaki küçük rütbelere çavuş sanı verildi. Erleri temsilen kullanılan çavuş rütbesi, onbaşı rütbesininin bir kademe üstüdür. Çavuş, erlerle subay arasındaki ilişkileri düzenler. Ayrıca çavuşlar,…

Read More

General Rütbe İşaretleri

General Rütbe İşaretleri

General Rütbe İşaretleri General, kara ve hava kuvvetlerinde albaydan sonra gelen ve mareşale kadar olan yüksek rütbeli subaylara verilen unvan. Deniz Kuvvetleri’ndeki dengi “amiral”dir. Hitap ederken yalnızca korgeneral ve orgenerale “General” denilmekle birlikte, tuğgeneral ve tümgeneral rütbeli subaylar, doğrudan bu rütbeleriyle anılırlar. General rütbeleri sırasıyla şöyledir: ✓ Tuğgeneral: Tugay Komutanı ✓ Tümgeneral: Tümen Komutanı ✓ Korgeneral: Kolordu Komutanı ✓ Orgeneral: Ordu Komutanı ✓ Mareşal: Ordu Komutanı olarak üç savaş kazanmış generallere verilen unvan. Ancak askerî görevlerin yanı sıra idarî görevlere yapılan atamalar nedeniyle her Tuğgeneral bir Tugay Komutanı veya her…

Read More

Orgeneral rütbesi

orgeneral rütbesi

Orgeneral rütbesi Orgeneral ne demek? Orgeneral kelimesi ne anlama gelir? Orgeneral nedir? Orgeneral rütbesi nedir? Orgeneral görevi nedir? Orgeneral nedir, ne demektir, kimdir, kime denir? Orgeneral nasıl olunur, olma şartları nelerdir? Orgeneral kaç yılda olunur, olmak için kaç yıl gereklidir? sorularının cevabını yazımızda bulacaksınız General, dilimize Fransızcadan geçmiş bir kelimedir. Kelimenin Fransızca olmasıyla beraber telaffuzu ise Almancadan alınmıştır. General, albay ve kurmay albaydan sonra gelen ilk rütbedir. Tuğgeneral ile başlayarak, general seviyesine çıkılmış olur. Türk Ordusu’ndaki askeri rütbelerin sıralaması gönüllü olarak vatani görevini yapmakta olan er ve erbaşlardan başlamak üzere,…

Read More

Astsubay Rütbesi

astsubay-rutbeleri

Astsubay Nedir? Astsubay Nasıl Olunur? Astsubay Olma Şartları Nedir? Astsubayların Özlük Hakları Nelerdir? Astsubay Olmak İçin Aranan Şartlar Nelerdir? Astsubay Rütbeleri Nelerdir? Astsubat Maaşı Ne Kadardır? TSK’da Astsubay Nasıl Olunur? Astsubay Nedir? Astsubay, silahlı kuvvetlerde emir-komuta, eğitim, sevk, bakım, muharebe gibi çok çeşitli görevleri yerine getiren er ve erbaşlardan kıdemli, subaydan kıdemsiz rütbeli asker. Astsubaylık, NATO bünyesinde bütün dünya ülkelerinde geçerli olan meslektir. Osmanlı Devleti ordularında Gedikli Zabit, Küçük Zabit, Hor Zabit, Kizir, Gedikli Küçük Zabit gibi isimler ile yer almıştır. Cumhuriyet döneminde ise önce Gedikli Zabit, sonra Gedikli Erbaş…

Read More

Rütbe Nedir, Askeri Rütbelerde Düzen Nasıldır?

subay rütbeleri

Rütbe Nedir, Askeri Rütbelerde Düzen Nasıldır? Türk Ordusu, tarihin uzun sürecinden beri dünya tarihinde çok önemli bir yer tutmuştur. Mete Han’ın onluk sistem uygulanmasının devreye girmesiyle, günümüz orduları bile bu sisteme ve sınıflandırmaya göre dizayn edilmektedir. Her on tane askerin başında bulunan ‘Onbaşı’, on tane onbaşından meydana gelen birliğin başında olan ‘Yüzbaşı’ ve on tane yüzbaşının olduğu birliğin başında olan ve sorumluluklarını üstlenen askere ‘Binbaşı’ rütbesi verilirdi. Bu sistem sadece kendi zamanında kullanılmadı, yüzyıllar sonrasında bile kendini korudu. Bu sayede günümüze kadar ulaşarak ordudaki yönetimi ve hiyerarşiyi kolaylaştırmıştır. Rütbe Nedir?…

Read More

Rütbe nedir?

rütbeler

Rütbe Nedir? Tanım: Sıra, derece, mertebe; devlet memurlarıyla halktan bazılarına verilen paye, ünvan (Türk Dil Kurumu). Askerlikte emir ve komuta zincirini çalıştırmak ve disiplini koruyabilmek için rütbe ihdas edilmiştir. Ayrıca hükümet emirlerinin yerine getirilmesi için amirle, memurluğun derecelerini tayin eden bir silsileye de ihtiyaç duyulduğundan, son asırlarda, sivil teşkilatta da rütbe meselesi ortaya çıkmıştır. Fakat zamanla hükümet şekilleri değişip amir ve memurun vazifeleri tayin edildiğinden rütbe kullanılmaz olmuş, yerine makam ve vazifeyle ilgili mülki isimler konmuştur. İslamiyetten önce Türklerde Yabgu, şad, tigin, alp gibi ünvan ve rütbeler kullanılıyordu. Büyük Selçuklular…

Read More